Portfolio


Het portfolio is de plek waar de leerlingen de resultaten van hun missies bewaren, en waarin ze hun voortgang bijhouden door de skilltrees af te tekenen. Op het Reviuslyceum wordt Microsoft OneNote gebruikt om alles in bij te houden (download het OneNote portfolio hier), maar dit kan ook heel goed met andere software. Onafhankelijk van het portfolioprogramma waarmee je werkt, ziet het proces er voor een leerling als volgt uit:

1. Een missie kiezen

De leerling kiest tijdens een vak, een uitwisseling of een scenario uit verschillende afgedrukte missiekaarten een missie, zoals bijvoorbeeld degene hieronder. Hierop staat kort de opdracht omschreven, wat het bijbehorende eindproduct is, welke vaardigheid deze missie ontwikkelt en aantoont en voor hoeveel personen de opdracht bedoelt is.

2. De missiebriefing bekijken en de missie maken

Via de QR-code komt de leerling bij de missiebriefing (klik hier om deze te bekijken). Hierin staat duidelijk omschreven wat de leerdoelen van de opdracht zijn evenals de succescriteria, ondersteunende informatie en de reflectievragen.
De leerling maakt de missie, wat altijd leidt tot een bepaald eindproduct. Ook beantwoord de leerling de reflectievragen.

3. Het eindproduct en de antwoorden op de reflectievragen uploaden

Hierna zet de leerling het eindproduct en de antwoorden op de reflectievragen op het portfolio. Hier maakt hij of zij een nieuwe pagina voor aan binnen het portfolioprogramma.

4. Feedback vragen en ontvangen

De leerling deelt het portfolio met de docent. Vervolgens vult hij de eerste regel van een feedbackkaartje in, en geeft deze aan de docent. Als de docent de missie heeft beoordeeld geeft hij het ingevulde kaartje terug aan de leerling.
Is de missie onvoldoende beoordeelt, dat gaat de leerling terug naar stap 2, en vult zijn werk aan.
Is de missie voldoende beoordeelt, dan gaat de leerling door met stap 5.

5. De feedbackkaart in het portfolio zetten en de missie aftekenen in de skilltree

De leerling maakt een foto van de ontvangen feedbackkaart, en plaatst deze bij het eindproduct en de reflectievragen van de missie. Vervolgens tekent de leerling de missie af in de skilltree, waardoor hij opnieuw overzicht heeft op zijn voortgang.